TUĞBA HOCA GÜMRÜK İŞLETME

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERDOĞAN

Gümrük İşletme Bölüm Başkanı

Programımızın amacı;  gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Gümrük işletme meslek elemanı maliye ve gümrük bakanlığına bağlı gümrüklerde özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.