Programın Amacı: Gümrük işletme programının amacı gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Gümrük işletme programında birinci yıl ekonomi hukuk Türk dış ticareti ve uluslararası pazarlama uluslararası taşımacılık ve depoculuk kamu yönetimi beşeri ilişkiler; ikinci yıl da gümrük kanunu ve kambiyo mevzuatı idari yargı gümrük vergileri istatistik bilgiişlem gümrük işletmeciliği gibi dersler okutulur uygulama yaptırılır. Zorunlu staj süresi en az 40 işgünüdür.

Gereken Nitelikler: Gümrük işletme programına girmek isteyen öğrencilerin istatistikhukuk ve sosyal bilimler alanlarına ilgili ve bu konulara yetenekli olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Gümrük işletme programını bitirenlere “Gümrük İşletme Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Gümrük işletme meslek elemanları gümrük komisyoncusu ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları: Gümrük işletme meslek elemanları Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı gümrüklerde özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.