19.12.2018 Gümrük İşletme Bölümü Öğrencilerinin DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPTIKLARI TEKNİK GEZİ

19.12.2018 Gümrük İşletme Bölümü Öğrencilerinin DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPTIKLARI TEKNİK GEZİ

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü Öğrencileri Bologna Sürecinde ilan edilen bölümle ilgili ana derslerini , Gümrük Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğünde uygulamalı olarak işlemektedirler. Böylece kurumun bölge müdürleri ve genel müdürleri eşliğinde mesleğin içeriğini , işleyişini kurumun ilgili birimleriyle koordineli olarak uygulama ve konuları yerinde görme imkanına sahip olmaktadırlar.

Bölüm öğrencileri derslerin bu şekilde teorik işlemenin yanısıra uygulamalı olarak da ilgili birimlerde ve yerinde işlemenin kendilerine yapmış olduğu katkıdan dolayı bölüme daha çok bağlandıklarını ve mesleklerini daha çok benimsediklerini ifade etmektedirler.

Gümrük İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERDOĞAN , ” Gümrük İşletme Bölümünün yeni bir alan olmasına rağmen geleceğinin daha parlak olduğunu , bölümde görülen teorik derslerin yanısıra alanla ilgili paydaşlarından alınan destekle ilgili kurumlarda , gerek bölge müdürlükleri gerek serbest bölge ve gerekse antrepolarda öğrencilerin uygulamalı olarak işleyişi ve evrakla ilgili düzenlemeleri yerinde görme imkanı elde ettiklerini” ifade etmektedir.

Ayrıca , ERDOĞAN ” gümrük gibi yurtdışıyla da yakından bağlantısı olan bir bölümün yabancı dille desteklenmesi gereğinden hareketle , Türkiye’de ilk defa Avrasya Üniversitesi’nde ingilizcenin yanısıra italyanca ve bölgenin konumundan dolayı rusça derslerinin müfredatla uyumlu olarak öğrencilere verilmekte olduğunu ” ifade etmektedir.